MU-Azul FORO

Recent posts

#1
Help / Guides / Invasion de Dorados
Last post by Nehuen - Aug 10, 2022, 04:16 PM
Las invasiones de dorados se realizan dos veces al día, Podrás conseguir cofres valiosos como recompensa al matar a los jefes.

JEFES

Golden Budge Dragon
Ubicación: Lorencia - Noria - Devias
Cantidad en cada mapa: 5
Recompensa: Box of Luck


Golden Globin
Ubicación: Lorencia - Noria - Losttower
Cantidad en cada mapa: 5
Recompensa: Box of Kundun +1

Golden Soldier
Ubicación: Devias
Cantidad en cada mapa: 5
Recompensa: Box of Kundun +1

Golden Titan
Ubicación: Devias
Cantidad en cada mapa: 5
Recompensa: Box of Kundun +2

Golden Derkon
Ubicación: Lorencia - Noria - Devias - Losttower
Cantidad en cada mapa: 5
Recompensa: Box of Kundun +3

Golden Lizard King
Ubicación: Atlans
Cantidad en cada mapa: 5
Recompensa: Box of Kundun +3

Golden Vepar
Ubicación: Atlans
Cantidad en cada mapa: 5
Recompensa: Box of Kundun +3

Golden Wheel
Ubicación: Tarkan
Cantidad en cada mapa: 5
Recompensa: Box of Kundun +3

Golden Tantalos
Ubicación: Tarkan
Cantidad en cada mapa: 5
Recompensa: Box of Kundun +4

RECOMPENSA DE LAS BOX OF KUNDUN

Dentro de las Kundun puede estar ITEM NORMAL o el ITEM RARO

El ITEM NORMAL tiene un 80% de Probabilidades de dropear.
El ITEM RARO tiene un 20% de Probabilidades de dropear.


Box of Kundun +1

Dentro de esta Box puede aparecer algunos de estos sets y armas: 

ITEM                  ITEM NORMAL               ITEM RARO

Pad Helm               (6~8)                  EXE
Pad Armor               (6~8)                  EXE
Pad Gloves               (6~8)                  EXE
Pad Pants               (6~8)                  EXE
Pad Boots                (6~8)                  EXE
Leather Helm              (6~8)                  EXE
Leather Armor             (6~8)                  EXE
Leather Gloves            (6~8)                  EXE
Leather Pants             (6~8)                  EXE
Leather Boots             (6~8)                  EXE
Vine Helm                 (6~8)                  EXE
Vine Armor                (6~8)                  EXE
Vine Gloves               (6~8)                  EXE
Vine Pants                (6~8)                  EXE
Vine Boots                (6~8)                  EXE
Bronze Helm               (6~8)                  EXE
Bronze Armor              (6~8)                  EXE
Bronze Gloves             (6~8)                  EXE
Bronze Pants              (6~8)                  EXE
Bronze Boots              (6~8)                  EXE
Silk Helm                 (6~8)                  EXE
Silk Armor                (6~8)                  EXE
Silk Gloves               (6~8)                  EXE
Silk Pants                (6~8)                  EXE
Silk Boots                (6~8)                  EXE
Bone Helm                 (6~8)                  EXE
Bone Armor                (6~8)                  EXE
Bone Gloves               (6~8)                  EXE
Bone Pants                (6~8)                  EXE
Bone Boots                (6~8)                  EXE
Small Axe                 (6~8)                  EXE
Short Bow                 (6~8)                  EXE
Short Sword               (6~8)                  EXE
Crossbow                  (6~8)                  EXE
Hand Axe                  (6~8)                  EXE
Kris                      (6~8)                  EXE
Skull Staff               (6~8)                  EXE
Mace                      (6~8)                  EXE
Bow                       (6~8)                  EXE
Rapier                    (6~8)                  EXE
Sword of Assassin         (6~8)                  EXE
Golden Crossbow           (6~8)                  EXE
Small Shield              (6~8)                  EXE
Buckler                   (6~8)                  EXE
Horn Shield               (6~8)                  EXE


Box of Kundun +2

Dentro de esta Box puede aparecer algunos de estos sets y armas: 

ITEM                  ITEM NORMAL               ITEM RARO

Scale Set                 (4~7)                  EXE
Scale Set                 (4~7)                  EXE
Scale Set                 (4~7)                  EXE
Scale Set                 (4~7)                  EXE
Scale Set                 (4~7)                  EXE
Wind Set                 (4~7)                  EXE
Wind Set                 (4~7)                  EXE
Wind Set                 (4~7)                  EXE
Wind Set                 (4~7)                  EXE
Wind Set                 (4~7)                  EXE
Violet Wind Set               (4~7)                  EXE  (No Agregado)
Violet Wind Set               (4~7)                  EXE  (No Agregado)
Violet Wind Set               (4~7)                  EXE  (No Agregado)
Violet Wind Set               (4~7)                  EXE  (No Agregado)
Violet Wind Set               (4~7)                  EXE  (No Agregado)
Sphinx Set                 (4~7)                  EXE
Sphinx Set                 (4~7)                  EXE
Sphinx Set                 (4~7)                  EXE
Sphinx Set                 (4~7)                  EXE
Sphinx Set                 (4~7)                  EXE
Brass Set                 (4~7)                  EXE
Brass Set                 (4~7)                  EXE
Brass Set                 (4~7)                  EXE
Brass Set                 (4~7)                  EXE
Brass Set                 (4~7)               EXE
Spirit Set                 (4~7)               EXE
Spirit Set                 (4~7)               EXE
Spirit Set                 (4~7)               EXE
Spirit Set                 (4~7)               EXE
Spirit Set                 (4~7)               EXE
Plate Set                 (4~7)                  EXE
Plate Set                 (4~7)                  EXE
Plate Set                 (4~7)                  EXE
Plate Set                 (4~7)                  EXE
Plate Set                 (4~7)                  EXE
Double Poleaxe              (4~7)                  EXE
Morning Star              (4~7)                  EXE
Double Axe                 (4~7)                  EXE
Dragon Lance              (4~7)                  EXE
Katana                    (4~7)               EXE
Elven Bow                 (4~7)                  EXE
Tomahawk                 (4~7)                  EXE
Angelic Staff              (4~7)                  EXE
Halberd                    (4~7)               EXE
Gladius                    (4~7)                  EXE
Arquebus                 (4~7)                  EXE
Kite Shield                 (4~7)                  EXE
Skull Shield              (4~7)                  EXE
Large Round Shield           (4~7)                  EXE
Elven Shield              (4~7)                  EXE

Box of Kundun +3

Dentro de esta Box puede aparecer algunos de estos sets y armas: 

ITEM                  ITEM NORMAL               ITEM RARO

Red Wing Set           (0~2)                  EXE  (No Agregado)
Red Wing Set           (0~2)                  EXE  (No Agregado)
Red Wing Set           (0~2)                  EXE  (No Agregado)
Red Wing Set           (0~2)                  EXE  (No Agregado)
Red Wing Set           (0~2)                  EXE  (No Agregado)
Legendary Set           (0~2)                  EXE
Legendary Set           (0~2)                  EXE
Legendary Set           (0~2)                  EXE
Legendary Set           (0~2)                  EXE
Legendary Set           (0~2)                  EXE
Guardian Set           (0~2)                  EXE
Guardian Set           (0~2)                  EXE
Guardian Set           (0~2)                  EXE
Guardian Set           (0~2)                  EXE
Guardian Set           (0~2)                  EXE
Dragon Set              (0~2)                  EXE
Dragon Set              (0~2)                  EXE
Dragon Set              (0~2)                  EXE
Dragon Set              (0~2)                  EXE
Dragon Set              (0~2)                  EXE
Light Plate Set         (0~2)                  EXE  (No Agregado)
Light Plate Set         (0~2)                  EXE  (No Agregado)
Light Plate Set         (0~2)                  EXE  (No Agregado)
Light Plate Set         (0~2)                  EXE  (No Agregado)
Light Plate Set         (0~2)                  EXE  (No Agregado)
Flail                  (0~2)               EXE
Spear                  (0~2)               EXE
Falchion                 (0~2)               EXE
Elven Axe              (0~2)               EXE
Battle Bow              (0~2)               EXE
Giant Trident            (0~2)                  EXE
Mystery Stick            (0~2)                  EXE  (No Agregado)
Battle Axe             (0~2)                  EXE
Serpent Sword          (0~2)                  EXE
Sword of Salamander     (0~2)                  EXE
Serpent Staff           (0~2)                  EXE
Light Crossbow           (0~2)                  EXE
Nikea Axe              (0~2)                  EXE
Blade                (0~2)                  EXE
Berdysh                (0~2)               EXE
Great Hammer             (0~2)                  EXE
Plate Shield           (0~2)                  EXE
Spiked Shield          (0~2)                  EXE
Dragon Slayer Shield      (0~2)               EXE

Box of Kundun +4

Dentro de esta Box puede aparecer algunos de estos sets y armas: 

ITEM                  ITEM NORMAL               ITEM RARO

Ashcrow Set            (+1)                  EXE
Ashcrow Set            (+1)                  EXE
Ashcrow Set            (+1)                  EXE
Ashcrow Set            (+1)                  EXE
Ashcrow Set            (+1)                  EXE
Eclipse Set             (+1)                  EXE
Eclipse Set             (+1)                  EXE
Eclipse Set             (+1)                  EXE
Eclipse Set             (+1)                  EXE
Eclipse Set             (+1)                  EXE
Iris Set               (+1)                  EXE
Iris Set               (+1)                  EXE
Iris Set               (+1)                  EXE
Iris Set               (+1)                  EXE
Iris Set               (+1)                  EXE
Ancient Set            (+1)                  EXE  (No Agregado)
Ancient Set            (+1)                  EXE  (No Agregado)
Ancient Set            (+1)                  EXE  (No Agregado)
Ancient Set            (+1)                  EXE  (No Agregado)
Ancient Set            (+1)                  EXE  (No Agregado)
Admantine Set         (+1)                  EXE  (No Agregado)
Admantine Set         (+1)                  EXE  (No Agregado)
Admantine Set         (+1)                  EXE  (No Agregado)
Admantine Set         (+1)                  EXE  (No Agregado)
Admantine Set         (+1)                  EXE  (No Agregado)
Storm Crow Set            (+1)               EXE
Storm Crow Set            (+1)               EXE
Storm Crow Set         (+1)               EXE
Storm Crow Set         (+1)               EXE
Light Saber            (+1)               EXE
Tiger Bow               (+1)                  EXE
Light Spear            (+1)                  EXE
Thunder Staff            (+1)                  EXE
Violent Wind Stick      (+1)                  EXE (No Agregado)
Legendary Sword          (+1)                  EXE
Larkan Axe             (+1)                  EXE
Serpent Spear           (+1)                  EXE
Double Blade            (+1)                  EXE
Serpent Crossbow         (+1)                  EXE
Gorgon Staff            (+1)                  EXE
Giant Sword            (+1)                  EXE
Book of Samut         (+1)                  EXE (No Agregado)
Great Scythe            (+1)                  EXE
Crescent Axe            (+1)                  EXE
Battle Scepter          (+1)                  EXE
Silver Bow                (+1)                  EXE
Heliacal Sword            (+1)                  EXE
Lighting Sword            (+1)                  EXE
Legendary Staff           (+1)                  EXE
Red Wing Stick          (+1)                  EXE (No Agregado)
Book of Neil            (+1)                  EXE (No Agregado)
Tower Shield              (+1)                  EXE
Serpent Shield            (+1)                  EXE
Legendary Shield          (+1)                  EXE
Bronze Shield             (+1)                  EXE
#2
Help / Guides / Precios del VIP y otros benefi...
Last post by Nehuen - Jul 01, 2022, 07:59 PM
Lista de Precios del Servidor

VIP M: 300 WCoinC
VIP Q: 160 WCoinC
VIP S: 100 WCoinC

Restablecer Puntos: 50 WCoinC
Cambiar Nombre: 150 WCoinC
Cambiar Personaje de cuenta: 300 WCoinC
Cambio de Raza: 200 WCoinC

#3
Help / Guides / Beneficios cuentas VIP.
Last post by Nehuen - Jul 01, 2022, 07:42 PM
En este tema se publicaran los Beneficios de las cuentas VIP.

VIP M: (30 Días)

RATES:

EXP: +0%
DROP: +10%
Porcentaje de efectividad "Jewel of Soul": +10%
Porcentaje de efectividad "Jewel of Life": +10%

Bonus en Eventos:

EXP: +0%
DROP: +10%
DROP Medallas Doradas: +10%
DROP Medallas Plata: +10%
DROP Box of Heaven: +10%

Maquina del Chaos:

Entradas Devil Square: +10%
Entradas Blood Castle: +10%
Items +10 y +11: +10%

Otros Beneficios:

Cantidad de inventarios en el Baul: 5
Precio del Reset: 70.000.000 Zen
Auras de la ELF BUFF: Hasta nivel 130
Creación del personaje "Magic Gladiator": Nivel 100
Duración Offline Store: 8 Horas
Duración Offline Helper: 8 Horas
VIP Q: (15 Días)

RATES:

EXP: +0%
DROP: +10%
Porcentaje de efectividad "Jewel of Soul": +5%
Porcentaje de efectividad "Jewel of Life": +5%

Bonus en Eventos:

EXP: +0%
DROP: +5%
DROP Medallas Doradas: +5%
DROP Medallas Plata: +5%
DROP Box of Heaven: +5%

Maquina del Chaos:

Entradas Devil Square: +5%
Entradas Blood Castle: +5%
Items +10 y +11: +5%

Otros Beneficios:

Cantidad de inventarios en el Baul: 4
Precio del Reset: 90.000.000 Zen
Auras de la ELF BUFF: Hasta nivel 120
Creación del personaje "Magic Gladiator": Nivel 110
Duración Offline Store: 6 Horas
Duración Offline Helper: 6 Horas
VIP S: (7 Días)

RATES:

EXP: +0%
DROP: +10%
Porcentaje de efectividad "Jewel of Soul": +5%
Porcentaje de efectividad "Jewel of Life": +5%

Bonus en Eventos:

EXP: +0%
DROP: +5%
DROP Medallas Doradas: +5%
DROP Medallas Plata: +5%
DROP Box of Heaven: +5%

Maquina del Chaos:

Entradas Devil Square: +5%
Entradas Blood Castle: +5%
Items +10 y +11: +5%

Otros Beneficios:

Cantidad de inventarios en el Baul: 3
Precio del Reset: 100.000.000 Zen
Auras de la ELF BUFF: Hasta nivel 110
Creación del personaje "Magic Gladiator": Nivel 110
Duración Offline Store: 6 Horas
Duración Offline Helper: 6 Horas

#4
Help / Guides / Re: VOTACION
Last post by Nehuen - Jul 01, 2022, 06:24 PM
Buenas tardes, es una votación cada 24hs por pagina... En total serian tres votaciones.
#5
Help / Guides / VOTACION
Last post by clivert - Jun 30, 2022, 07:35 PM
Hola, tengo problemas con la votacion, solo me permite hacer 1 sola votacion y ya pasaron mas de 48hs, me dice que ya vote en las ultimas 12hs !!
#6
Help / Guides / Obtención de VIP S3
Last post by Nehuen - Jun 27, 2022, 08:26 PM
En esta Guía les explicare paso por paso como comprar el VIP.

Obtención de WCoinC

(El WCoinC es una moneda virtual que se usa dentro del juego, con esta moneda vamos a poder comprar item en la xSHOP o comprar cuenta VIP.)

Lo primero es ir a "Donation" en la web de nuestro servidor.Lo segundo seria elegir el medio de pago con el que vamos a comprar las WCoinCY por ultimo elegimos la cantidad de WCoinC a comprar...Obtención de Cuenta VIP

(La cuenta VIP a diferencia de una cuenta normal, cuenta con beneficios que podras verlos mas abajo.)

Lo primero es entrar al juego e ir al "Especial Menu", como muestra la imagen.Seguido a esto nos aparecera una ventana como esta apretamos donde dice "Comprar VIP"Por ultimo nos aparece esta ventana, donde nos dirá la duración y el precio de la cuenta VIP.Apretan donde dice "Comprar VIP" e inmediatamente su cuenta tendrá los beneficios vigente.
#7
Help / Guides / Obtención de VIP .
Last post by Nehuen - Jun 27, 2022, 08:08 PM
En esta Guía les explicare paso por paso como comprar el VIP.

Obtención de WCoinC

(El WCoinC es una moneda virtual que se usa dentro del juego, con esta moneda vamos a poder comprar item en la xSHOP o comprar cuenta VIP.)

Lo primero es ir a "Buy Credits" en la web de nuestro servidor.Lo segundo seria elegir el medio de pago con el que vamos a comprar las WCoinCY por ultimo elegimos la cantidad de WCoinC a comprar...Obtención de Cuenta VIP

(La cuenta VIP a diferencia de una cuenta normal, cuenta con beneficios que podras verlos mas abajo.)

Lo primero es entrar al juego e ir al "Especial Menu", como muestra la imagen.Seguido a esto nos aparecera una ventana como esta apretamos donde dice "Comprar VIP"Por ultimo nos aparece esta ventana, donde nos dirá la duración y el precio de la cuenta VIP.Apretan donde dice "Comprar VIP" e inmediatamente su cuenta tendrá los beneficios vigente.