MU-Azul FORO

Invasion de Dorados

Started by Nehuen, Aug 10, 2022, 04:16 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Nehuen

Las invasiones de dorados se realizan dos veces al día, Podrás conseguir cofres valiosos como recompensa al matar a los jefes.

JEFES

Golden Budge Dragon
Ubicación: Lorencia - Noria - Devias
Cantidad en cada mapa: 5
Recompensa: Box of Luck


Golden Globin
Ubicación: Lorencia - Noria - Losttower
Cantidad en cada mapa: 5
Recompensa: Box of Kundun +1

Golden Soldier
Ubicación: Devias
Cantidad en cada mapa: 5
Recompensa: Box of Kundun +1

Golden Titan
Ubicación: Devias
Cantidad en cada mapa: 5
Recompensa: Box of Kundun +2

Golden Derkon
Ubicación: Lorencia - Noria - Devias - Losttower
Cantidad en cada mapa: 5
Recompensa: Box of Kundun +3

Golden Lizard King
Ubicación: Atlans
Cantidad en cada mapa: 5
Recompensa: Box of Kundun +3

Golden Vepar
Ubicación: Atlans
Cantidad en cada mapa: 5
Recompensa: Box of Kundun +3

Golden Wheel
Ubicación: Tarkan
Cantidad en cada mapa: 5
Recompensa: Box of Kundun +3

Golden Tantalos
Ubicación: Tarkan
Cantidad en cada mapa: 5
Recompensa: Box of Kundun +4

RECOMPENSA DE LAS BOX OF KUNDUN

Dentro de las Kundun puede estar ITEM NORMAL o el ITEM RARO

El ITEM NORMAL tiene un 80% de Probabilidades de dropear.
El ITEM RARO tiene un 20% de Probabilidades de dropear.


Box of Kundun +1

Dentro de esta Box puede aparecer algunos de estos sets y armas: 

ITEM                  ITEM NORMAL               ITEM RARO

Pad Helm               (6~8)                  EXE
Pad Armor               (6~8)                  EXE
Pad Gloves               (6~8)                  EXE
Pad Pants               (6~8)                  EXE
Pad Boots                (6~8)                  EXE
Leather Helm              (6~8)                  EXE
Leather Armor             (6~8)                  EXE
Leather Gloves            (6~8)                  EXE
Leather Pants             (6~8)                  EXE
Leather Boots             (6~8)                  EXE
Vine Helm                 (6~8)                  EXE
Vine Armor                (6~8)                  EXE
Vine Gloves               (6~8)                  EXE
Vine Pants                (6~8)                  EXE
Vine Boots                (6~8)                  EXE
Bronze Helm               (6~8)                  EXE
Bronze Armor              (6~8)                  EXE
Bronze Gloves             (6~8)                  EXE
Bronze Pants              (6~8)                  EXE
Bronze Boots              (6~8)                  EXE
Silk Helm                 (6~8)                  EXE
Silk Armor                (6~8)                  EXE
Silk Gloves               (6~8)                  EXE
Silk Pants                (6~8)                  EXE
Silk Boots                (6~8)                  EXE
Bone Helm                 (6~8)                  EXE
Bone Armor                (6~8)                  EXE
Bone Gloves               (6~8)                  EXE
Bone Pants                (6~8)                  EXE
Bone Boots                (6~8)                  EXE
Small Axe                 (6~8)                  EXE
Short Bow                 (6~8)                  EXE
Short Sword               (6~8)                  EXE
Crossbow                  (6~8)                  EXE
Hand Axe                  (6~8)                  EXE
Kris                      (6~8)                  EXE
Skull Staff               (6~8)                  EXE
Mace                      (6~8)                  EXE
Bow                       (6~8)                  EXE
Rapier                    (6~8)                  EXE
Sword of Assassin         (6~8)                  EXE
Golden Crossbow           (6~8)                  EXE
Small Shield              (6~8)                  EXE
Buckler                   (6~8)                  EXE
Horn Shield               (6~8)                  EXE


Box of Kundun +2

Dentro de esta Box puede aparecer algunos de estos sets y armas: 

ITEM                  ITEM NORMAL               ITEM RARO

Scale Set                 (4~7)                  EXE
Scale Set                 (4~7)                  EXE
Scale Set                 (4~7)                  EXE
Scale Set                 (4~7)                  EXE
Scale Set                 (4~7)                  EXE
Wind Set                 (4~7)                  EXE
Wind Set                 (4~7)                  EXE
Wind Set                 (4~7)                  EXE
Wind Set                 (4~7)                  EXE
Wind Set                 (4~7)                  EXE
Violet Wind Set               (4~7)                  EXE  (No Agregado)
Violet Wind Set               (4~7)                  EXE  (No Agregado)
Violet Wind Set               (4~7)                  EXE  (No Agregado)
Violet Wind Set               (4~7)                  EXE  (No Agregado)
Violet Wind Set               (4~7)                  EXE  (No Agregado)
Sphinx Set                 (4~7)                  EXE
Sphinx Set                 (4~7)                  EXE
Sphinx Set                 (4~7)                  EXE
Sphinx Set                 (4~7)                  EXE
Sphinx Set                 (4~7)                  EXE
Brass Set                 (4~7)                  EXE
Brass Set                 (4~7)                  EXE
Brass Set                 (4~7)                  EXE
Brass Set                 (4~7)                  EXE
Brass Set                 (4~7)               EXE
Spirit Set                 (4~7)               EXE
Spirit Set                 (4~7)               EXE
Spirit Set                 (4~7)               EXE
Spirit Set                 (4~7)               EXE
Spirit Set                 (4~7)               EXE
Plate Set                 (4~7)                  EXE
Plate Set                 (4~7)                  EXE
Plate Set                 (4~7)                  EXE
Plate Set                 (4~7)                  EXE
Plate Set                 (4~7)                  EXE
Double Poleaxe              (4~7)                  EXE
Morning Star              (4~7)                  EXE
Double Axe                 (4~7)                  EXE
Dragon Lance              (4~7)                  EXE
Katana                    (4~7)               EXE
Elven Bow                 (4~7)                  EXE
Tomahawk                 (4~7)                  EXE
Angelic Staff              (4~7)                  EXE
Halberd                    (4~7)               EXE
Gladius                    (4~7)                  EXE
Arquebus                 (4~7)                  EXE
Kite Shield                 (4~7)                  EXE
Skull Shield              (4~7)                  EXE
Large Round Shield           (4~7)                  EXE
Elven Shield              (4~7)                  EXE

Box of Kundun +3

Dentro de esta Box puede aparecer algunos de estos sets y armas: 

ITEM                  ITEM NORMAL               ITEM RARO

Red Wing Set           (0~2)                  EXE  (No Agregado)
Red Wing Set           (0~2)                  EXE  (No Agregado)
Red Wing Set           (0~2)                  EXE  (No Agregado)
Red Wing Set           (0~2)                  EXE  (No Agregado)
Red Wing Set           (0~2)                  EXE  (No Agregado)
Legendary Set           (0~2)                  EXE
Legendary Set           (0~2)                  EXE
Legendary Set           (0~2)                  EXE
Legendary Set           (0~2)                  EXE
Legendary Set           (0~2)                  EXE
Guardian Set           (0~2)                  EXE
Guardian Set           (0~2)                  EXE
Guardian Set           (0~2)                  EXE
Guardian Set           (0~2)                  EXE
Guardian Set           (0~2)                  EXE
Dragon Set              (0~2)                  EXE
Dragon Set              (0~2)                  EXE
Dragon Set              (0~2)                  EXE
Dragon Set              (0~2)                  EXE
Dragon Set              (0~2)                  EXE
Light Plate Set         (0~2)                  EXE  (No Agregado)
Light Plate Set         (0~2)                  EXE  (No Agregado)
Light Plate Set         (0~2)                  EXE  (No Agregado)
Light Plate Set         (0~2)                  EXE  (No Agregado)
Light Plate Set         (0~2)                  EXE  (No Agregado)
Flail                  (0~2)               EXE
Spear                  (0~2)               EXE
Falchion                 (0~2)               EXE
Elven Axe              (0~2)               EXE
Battle Bow              (0~2)               EXE
Giant Trident            (0~2)                  EXE
Mystery Stick            (0~2)                  EXE  (No Agregado)
Battle Axe             (0~2)                  EXE
Serpent Sword          (0~2)                  EXE
Sword of Salamander     (0~2)                  EXE
Serpent Staff           (0~2)                  EXE
Light Crossbow           (0~2)                  EXE
Nikea Axe              (0~2)                  EXE
Blade                (0~2)                  EXE
Berdysh                (0~2)               EXE
Great Hammer             (0~2)                  EXE
Plate Shield           (0~2)                  EXE
Spiked Shield          (0~2)                  EXE
Dragon Slayer Shield      (0~2)               EXE

Box of Kundun +4

Dentro de esta Box puede aparecer algunos de estos sets y armas: 

ITEM                  ITEM NORMAL               ITEM RARO

Ashcrow Set            (+1)                  EXE
Ashcrow Set            (+1)                  EXE
Ashcrow Set            (+1)                  EXE
Ashcrow Set            (+1)                  EXE
Ashcrow Set            (+1)                  EXE
Eclipse Set             (+1)                  EXE
Eclipse Set             (+1)                  EXE
Eclipse Set             (+1)                  EXE
Eclipse Set             (+1)                  EXE
Eclipse Set             (+1)                  EXE
Iris Set               (+1)                  EXE
Iris Set               (+1)                  EXE
Iris Set               (+1)                  EXE
Iris Set               (+1)                  EXE
Iris Set               (+1)                  EXE
Ancient Set            (+1)                  EXE  (No Agregado)
Ancient Set            (+1)                  EXE  (No Agregado)
Ancient Set            (+1)                  EXE  (No Agregado)
Ancient Set            (+1)                  EXE  (No Agregado)
Ancient Set            (+1)                  EXE  (No Agregado)
Admantine Set         (+1)                  EXE  (No Agregado)
Admantine Set         (+1)                  EXE  (No Agregado)
Admantine Set         (+1)                  EXE  (No Agregado)
Admantine Set         (+1)                  EXE  (No Agregado)
Admantine Set         (+1)                  EXE  (No Agregado)
Storm Crow Set            (+1)               EXE
Storm Crow Set            (+1)               EXE
Storm Crow Set         (+1)               EXE
Storm Crow Set         (+1)               EXE
Light Saber            (+1)               EXE
Tiger Bow               (+1)                  EXE
Light Spear            (+1)                  EXE
Thunder Staff            (+1)                  EXE
Violent Wind Stick      (+1)                  EXE (No Agregado)
Legendary Sword          (+1)                  EXE
Larkan Axe             (+1)                  EXE
Serpent Spear           (+1)                  EXE
Double Blade            (+1)                  EXE
Serpent Crossbow         (+1)                  EXE
Gorgon Staff            (+1)                  EXE
Giant Sword            (+1)                  EXE
Book of Samut         (+1)                  EXE (No Agregado)
Great Scythe            (+1)                  EXE
Crescent Axe            (+1)                  EXE
Battle Scepter          (+1)                  EXE
Silver Bow                (+1)                  EXE
Heliacal Sword            (+1)                  EXE
Lighting Sword            (+1)                  EXE
Legendary Staff           (+1)                  EXE
Red Wing Stick          (+1)                  EXE (No Agregado)
Book of Neil            (+1)                  EXE (No Agregado)
Tower Shield              (+1)                  EXE
Serpent Shield            (+1)                  EXE
Legendary Shield          (+1)                  EXE
Bronze Shield             (+1)                  EXE